Exhibitions

The Joy of a new Harvest

A solo show of Paintings By SiddharthShingade

Recent works by Siddharth Shingade

A solo show of paintings by SiddharthShingade

The 2014 Collection

A show of Recent Works of Siddharth Shingade

Chanting Icons

A Group Show of Paintings from Nepal byShashiBikram Shah , KiranManandhar , Uma Shankar Shah , Dr. Seema Sharma Shah , BhairajMaharjan .

Past and Future Conversations

A Solo Show of Paintings by Julio D`Souza

A solo show of paintings by Somenath Maity .

A solo show of black and white photographs by Sheila Vasan Singla

A group show of artists featuring Anil Gaikwad , Avijit Dutta , Bhumika Takshak , Biswajit Mondal , Bratin Khan , Dibyendu Bhadra , Gopal Choudhury , Kaushik Raha , Madhuri Bhaduri , Natu Mistry , Partha Shaw , Prokash Karmakar , Prosenjit Shaw , Puja

A group show of paintings by six young and emerging artists namely , Manek Kandar , Pulokesh Mandal , Sanjib Gogoi , Shuhrab Ali , Srikanta Paul and Tarikat Islam

A solo show of paintings by Shyamkanu Borthakur

A solo show of paintings by the Late Desmond Doig

A group show of artists from the Western Part of India – featuring B R Bodade , Lalita Sonavane , Mukti Chauhan , Muralidhar Nangre , Pravin Dhanuskar , Rohan Sonavane , Shamendu Sonavane , Siddharth Shingade , Sujata Achrekar , Sushila Bodade , Swati S

A SOLO SHOW OF PAINTINGS BY SIDDHARTH SHINGADE